švokšti

švokšti
švõkšti, -čia, -tė Š, , NdŽ, , Brt; Rtr, L 1. intr. 622, Kpr ošti, ūžti, šniokšti: Švõkščia medžiais Rod. Švokščia žalia giria Krp. Liepa kasdien švokščia savo plačiai iškerėtomis šakomis, šlama žaliais sultingais lapais V.Krėv. Pušys švokštė nuo vėjo . Žiūrai – tik lietus ir švõkščia Drsk. Upė, pavirtusi ežeru, švokščia, teškendama vandens perteklių per užtvankos briauną . Švokščia mendrynas, ūžia pušynas, manų brolelių kap nėr, tep nėr LTR(Žrm). | Alus švõkščia (pukši, burbuliuoja rūgdamas) Dglš. 2. intr. Knt sunkiai kvėpuoti, šniokštuoti: Jai gerklė įdėta buvo, tai švõkščia, būdavo, švõkščia Slm. Atpuolė parilsęs, tik švõkščia, pūtuoja baisiausiai Rs. Lokys švõkšdamas kopė nuo šakos ant šakos NdŽ. Švykšta švokšta amžiaus gale žmogus susidirbęs Šts. Teip arklys pradėjo švõkšt, kad už varsto galėjo girdėt Šts. Jeigu pavaserį pirma pamatai varlę, o ne skruzdėlę, tai sirgsi, švokši ir pūtuosi visus metus kaip varlė Pnd. 3. tr., intr. Kp, Km, An, Ign užkimusiu balsu kalbėti, šnypšti: Jis visada švõkščia kaip apkimėlis NdŽ. Kad ji žodžio negali ištart – tik švõkščia Nmn. Švokščia kap gaigalas Mrs. Ką jis čia man švõkštė, nei suprast negalėjau Pžrl. Kiba jau jis mirs, ba nešneka, o tik pro lūpas švokščia . Jeronimas, sukandęs dantis, švokščia Onai tiesiai į veidą: – Neapkenčiu jo! V.Bub. Gaudė burna orą ir vėl švokštė gargaliavo savo giesmę A.Vien.pakuždomis sakyti: Ana švokšte pašvokštė, t. y. pasakė paslaptę J. Prisikišus švõkštė švõkštė jai į ausį Gs. Švõkščia (bamba, niurzga), kad prastai gydžia, nežiūri Adm.neaiškiai kalbėti, švepluoti: Dantes sudėti – švõkščia Drsk. 4. tr., intr. KzR, Alk, Ilg šnek. niekus kalbėti, pliaukšti: Ką tu čia man švokštì nebūtus daiktus Skr. Žmonės švõkščia, kad tu sergi Prn. Kai jis ateina, tai švõkščia švõkščia, net nusibosta klausytis Šk. 5. intr. tarmiškai kalbėti: Aš ne tep švokščiù kap jūs Kb. 6. intr. Kos55, Tr išduoti duslų, šnypščiantį garsą: Švokščia dumplės kiauros, kad pagenda, t. y. kad dvasia eita J. Tavo dumtuvė kiaura švõkščia On. Kap muša valandas, švõkščia [laikrodis] Bn. Švõkščia, tuoj užvirs arbota Žln. Čia virdulys pradėjo švokšti E.Miež. Jo plaučiai jau visiškai švõkščia, kaip dumtuvės Paį. Jos balsas švokščia – užkimo ir išsigando moteriškė . 7. intr. NdŽ gadinti orą, smardinti. 8. tr. NdŽ stelbti, gožti: Medžiai javus švõkščia 1. 9. tr. smarkiai lieti: Ka pareidavo [rugių kirtikai], tai mergaitės imdavo už kampo kur nor aplaistyt: švõkšdavo vandenį teip Tlž. \ švokšti; įsišvokšti; iššvokšti; nušvokšti; pašvokšti; prašvokšti; prišvokšti; sušvokšti; užšvokšti

Dictionary of the Lithuanian Language.

См. также в других словарях:

  • švokšti — švõkšti vksm. Girià, pùšys švõkščia nuo vėjo …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • švokštimas — švokštìmas sm. (2) DŽ, NdŽ; Ser → švokšti: 1. Ka pakils baisiausis vė[ja]s, švokštìmas, anie išsigando i pabėgo Žr. Ji užsiėmė ausis, užmerkė akis, kad negirdėtų to klyksmo, to vandens švokštimo ir burbuliavimo I.Simon. 2. Negaliu par tą jo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • švokštimas — švokšti̇̀mas dkt. Ji̇̀ užsi̇̀dengė ausi̇̀s, kàd negirdėtų tõ vandeñs švokšti̇̀mo …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • užšvokšti — užšvõkšti, čia (ùžšvokščia), ùžšvokštė NdŽ 1. intr. imti švokšti: Medžiai ùžšvokštė Vrn. 2. tr. užgožti, užstelbti: Beržas bulbas ùžšvokščia Vrn. Tam daržely jau nieko nesodysim, ba klevelis vis ùžšvokščia ir ùžšvokščia, ką tę tik sėji Dg …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įsišvokšti — įsišvõkšti, čia, įsìšvokštė; Ser įsileisti švokšti. švokšti; įsišvokšti; iššvokšti; nušvokšti; pašvokšti; prašvokšti; prišvokšti; sušvokšti; užšvokšti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • švogžti — švõgžti, džia, dė NdŽ 1. žr. švokšti 1: Širdis švogždama plaka rš. Bangos švogždamos plakėsi į akmenis rš. 2. žr. švokšti 3: Jis savo balsą prarėkė statyboje – švogždžia rš. švogžti; iššvogžti; sušvogžti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • švokštuoti — švokštuoti, uoja, ãvo 1. Šts žr. švokšti 2. 2. rš žr. švokšti 3. švokštuoti; prašvokštuoti; sušvokštuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gargti — gar̃gti, ia, ė intr. 1. kriokti, sunkiai kvėpuoti, švokšti: Krūtinėj vis jo gargė, taip gargė, kad niekas neužmigom P.Cvir. Iš palinijo sklido gargianti vokiška komanda rš. Stemplė gar̃gia užkimus A.Baran. Motina prispaudžia ją prie savo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gvergžti — gver̃gžti, džia, dė intr. 1. gargti, švokšti: Gver̃gždžia gerklė, kad niežti J. Nuo išsirėkimo dabar gerklė gver̃gždžia Grž. Kažin kas čia tep gvergždžia, aš negaliu net klausyti Vrb. Gvergždžia senis, gvergždžia, nieko nesuprantu Tr. Balsas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gvėruoti — gvėruoti, uoja, ãvo intr. 1. MitI226 plepėti, paistėti, zvėgoti: Kitur išėjęs negvėruok, ką žinai – tuoj visi žinos Snt. Gana čia tau gvėruot, eik namo! Skr. Ką čia gvėruoji, geriau tylėtum Rd. 2. gargti, švokšti: Iš kampo pasigirdo gvėruojantis …   Dictionary of the Lithuanian Language


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»